top of page

Integritetspolicy

Genom att ge oss dina personuppgifter, samtycker du till att Audionomcentrum AB får lov att behandla och överföra dina personuppgifter som du väljer att dela med dig av. Inga personuppgifter samlas in eller sparas utan ditt samtycke. 

Audionomcentrums användning av dina personuppgifter 

 • Inga personuppgifter om dig samlas in via vår hemsida om du inte ger ditt samtycke, med samtycke menas att du fyller i dina personuppgifter via vår e-post.

 • Ditt samtycke gäller även SMS via mobiltelefon.

 • Personuppgifter sparas hos Audionomcentrum AB så länge du är i behov av Audionomcentrum AB tjänster eller produkter.


Du delger ditt samtycke när du väljer att fylla i våra kontaktformulär, beställningsformulär, synpunktsformulär, reparation och servicesformulär.

 

Om du upplever att dina personuppgifter samlas in utan ditt samtycke ber vi dig att kontakta oss. 

 

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande vår behandling av dina personuppgifter.

 

Tredjepart    

 • Audionomcentrum delger aldrig information om dig till någon annan. Endast om du delgett ditt samtycke. 

 • Audionomcentrum ser till att inga andra aktörer som Audionomcentrum AB har samarbete med har tillgång till dina personuppgifter.

 • Du kan alltid be oss att ta bort personuppgifter genom att kontakta oss.


Viktigt!

Audionomcentrum gör sitt yttersta för att skydda dina personuppgifter. Vi använder olika säkerhetssystem för att i största möjliga mån skydda dina personuppgifter. Om dina personuppgifter blir avlyssnade på internet, tar vi inte ansvar för det. Att använda internet är en eget val och görs på egen risk. Vi har ingen kontroll över en tredjepart, varken innehållet på deras sidor eller deras informationshantering. Vi tar inget ansvar för deras integritetspolicys eller eventuella risker med att använda deras hemsidor. 

 

Uppdatering av vår integritetspolicy

Vi gör regelbundna uppdateringar av vår integritetspolicy och uppdateringarna kommer att kommuniceras på vår hemsida. Genom att använda vår hemsida före och efter uppdateringarna, godkänner du vår integritetspolicy.

 

Insamling av personuppgifter

Om du ger ditt samtycke, samlas följande personuppgifter in via våra formulär:

 • Ditt namn

 • Telefonnummer

 • E-postadress

 • Information som ”du själv delger” när du fyller i något av våra formulär som finns på hemsidan eller när du fysiskt besöker oss, när du skickar e-post eller SMS-meddelande via mobiltelefon.

Lagring av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen 2018-05-25 GDPR

Uppgifter om namn, personnummer samt kontaktinformation lagras elektroniskt i vårt bokningssystem för att underlätta framtida kontakt vid:

 • Uppföljning och kallelse.  

 • Beställning/Order av produkter

 • Reparation av hjälpmedel

 • Fakturering

samt för utskick av information och erbjudanden. Vi ber dig att vänligen meddela oss om du vill avstå sådan information.

Har du frågor? Kontakta oss på info@audionomcentrum.se

Gemensamt personuppgiftsansvar

Audionomcentrum AB har gemensamt personuppgiftsansvar med:

 • Sivantos A/S

 • GN Hearing Sverige AB

 • AB Widex 

 • Sonova Nordic AB

 • Oticon AB

 • Eartech AB

 • Bellman & Symfon Europa AB

 • AH Revision AB

 • Audiosafe

 • Safeear

bottom of page