Mottagning Helsingborg

0735-02 70 95

Mottagning Höör

0732-34 51 72

Vår nya integritets- och sekretesspolicy träder i kraft från den 25 maj 2018. Klicka här för mer information.
© 2020 Audionomcentrum.

Arbetshjälpmedel vid hörselnedsättning

- Vi hjälper naturligtvis till!

Boka ditt hörseltest idag!

Fördelar med att använda arbetshjälpmedel!

  • Du kan lägga fokus på innehållet i vad arbetskamraterna säger istället för att lägga all energi   på att uppfatta enstaka ord.

  • Många jobbiga missförstånd kan undvikas.

  • Du minskar ditt ”dubbelarbetande” med att ständigt fråga om och kontrollera att du uppfattat rätt.

  • Du har större möjlighet att känna dig delaktig på möten och konferenser, du blir inte lika beroende av lokalens utformning eller avståndet till den som talar.

  • Du känner dig tryggare och oroar dig mindre, varje telefonsamtal och varje möte blir inte ett jobbigt hinder som du ska ta dig över.

  • Du orkar mer, när du inte behöver anstränga dig så mycket för att höra. Det blir ork över till fritidsaktiviteter.

Vem kan ansöka? Alla som upplever svårigheter att höra på arbetsplatsen kan söka bidrag om arbetshjälpmedel hos försäkringskassan. Har man varit anställd mindre än ett år eller har lönebidrag kontaktar man arbetsförmedlingen.

 Med i ansökan till försäkringskassan ska man skicka:

- audiogram eller något annat dokument som påvisar någon form av hörselnedsättning eller problematik relaterat till hörsel. 

- offert på utredning och produkter
 

Hur ansöker man? Via kontakt med en audionommottagning får du hjälp med en expertutredning, ansökan till FK och utprovning av passande produkter.
 

Blankett hittar du på: 

*Försäkringskassans hemsida under ”funktionsnedsättning” och vidare till ”arbetshjälpmedel”

www.forsakringskassan.se

Ta kontakt med Arbetsförmedlingen, du kan läsa mer på deras hemsida under ”stöd och service” och vidare till ”funktionsnedsättning”

www.arbetsförmedlingen.se

Arbetssituation: Föreläsning, konferens, stort möte

Exempel på hjälpmedel: Comfort Digisystem trådlösa hjälpmedel i flera delar för större möten och konferenser. Kompatibelt med de flesta hörapparatmodeller och fabrikat. Trådlösa Comfort Digisystem förtydligar tal och rensar bort störande bakgrundsljud innan det når din hörapparat. Valet av mottagare och mikrofon styrs av vilka situationer du behöver hjälp att höra bättre i.

 

Mer information hittar du på www.comfortaudio.com