top of page

Hörselskydd

Buller är skadligt - Hörselskador kan man få över en dag eller vid ett enda tillfälle.

Det kan inträffa skador på vår hörsel under vår vardag/arbetsdag på en decibelnivå som vi normalt sett inte tror är skadligt ex. fläktljud, tandläkarborr eller olika maskinljud.

Vidtag åtgärder innan det är försent - Hörselskador av buller går inte att reparera. De fina hörselcellerna i örat kan skadas eller till och med sluta att fungera vid regelbundet eller plötsligt starkt buller. 

Hörseln ska man vara rädd om - Genom att vistas i buller utsätter man sig för en ökad risk för hörselskada och andra hälsorisker ex. tinnitus, sämre prestationsförmåga, sömnproblem och högt blodtryck. Med ett CE märkt anpassat hörselskydd förebygger du hörselskador.

Regler och föreskrifter - Skadligt buller är en kombination av buller överstigande 85 dB och tiden man vistas i detta buller.

Exempel: 15 minuter i 100 dB ger samma dos som 8 timmar i 85 dB. Tumregel: Över 85 dB någon gång under arbetsdagen då befinner man sig i riskzonen för hörselskador.

 

Hörselskydd för musiker, industri och jakt - Gränsvärdena, samt mer information hittar du hos Arbetsmiljöverkets regler om buller, AFS 2005:16.

 https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/krav-vid-olika-bullernivaer/

Mottagning Helsingborg
073-502 70 95

Mottagning Höör
073-234 51 72

Vår nya integritets- och sekretesspolicy träder i kraft från den 25 maj 2018. Klicka här för mer information.
© 2024 Audionomcentrum.
bottom of page