Hörselskydd

Buller är skadligt - Hörselskador kan man få över en dag eller vid ett enda tillfälle.

Det kan inträffa skador på vår hörsel under vår vardag/arbetsdag på en decibelnivå som vi normalt sett inte tror är skadligt ex. fläktljud, tandläkarborr eller olika maskinljud.

Vidtag åtgärder innan det är försent - Hörselskador av buller går inte att reparera. De fina hörselcellerna kan skadas eller till och med sluta att fungera vid regelbundet eller plötsligt starkt buller. 

Hörseln ska man vara rädd om - Genom att vistas i buller utsätter man sig för en ökad risk för hörselskada och andra hälsorisker ex. tinnitus, sämre prestationsförmåga, sömnproblem och högt blodtryck. Med ett CE märkt anpassat hörselskydd förebygger du hörselskador.

Regler och föreskrifter - Skadligt buller är en kombination av buller överstigande 85 dB och tiden man vistas i detta buller.

Exempel: 15 minuter i 100 dB ger samma dos som 8 timmar i 85 dB.Tumregel: Över 85 dB någon gång under arbetsdagen då befinner man sig i riskzonen för hörselskador.

 

Hörselskydd för musiker, industri och jakt - Gränsvärdena, samt mer information hittar du hos Arbetsmiljöverkets regler om buller, AFS 2005:16.

 https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/krav-vid-olika-bullernivaer/