Hos oss kan du få en hörselbedömning.

Den omfattar ett hörseltest, diskussion och rådgivning samt olika lösningar som passar just dig.

Boka ditt hörseltest idag!

En heltäckande hörselrehabilitering i tre steg.

1

Hörseltestet

Vid ett hörseltest får du lyssna på ljudsignaler. Testet är kliniskt och talar om på vilken nivå du kan uppfatta det svagaste ljudet.

 

Hörseltestet används som grund för en bedömning av vilken hörapparattyp och möjliga tillbehör som passar just dig med hänsyn till dina behov och önskemål.

2

Utprovning

Tekniken i hörapparaterna är avancerad och det finns många funktioner som är justerbara.

 

Vi strävar efter att du som användare ska få ett så optimalt anpassat hjälpmedel som möjligt som passar just dig och dina behov. Vi går igenom hanteringen och skötsel av ditt nya hjälpmedel.

3

Utvärdering

Vi utvärderar och går igenom din upplevelse av ditt nya hjälpmedel. 

Vi diskuterar kring dina frågor och funderingar.

 

Räcker hörapparaterna till? Behöver du komplement med något tillbehör? Vilka krav kan man ställa på tekniken? Vilka förväntningar ska man ha? I vilken kondition är ditt öra? Är kraven uppfyllda?Blev det som du förväntade dig?

Hos oss kan du            

  • Prova ut hörapparater och tillbehör samt tekniska hjälpmedel till hemmet.

  • Få tillpassat olika arbetshjälpmedel för t.ex. telefoni, möten eller konferenser där försäkringskassan eller din arbetsgivare kan vara uppdragsgivaren.

  • Få utprovat individuella hörselskydd för din fritid, jakt eller att använda i ditt arbete.

Vi erbjuder även

  • Konsultation

  • Föreläsning av legitimerad audionom kring hörsel och hörselhjälpmedel

  • Hörselscreening, skolbarnsmätningar

  • Audiogramtagning för olika intyg och flygcertifikat

  • Audiogramtagning för FHV

  • Service av hjälpmedel på äldreboende

  • Service och reparation av hörapparat och tillbehör

Hörapparat ökar livskvaliteten

- Att kunna delta i ett samtal

- Att höra vad barnbarnen säger

- Att slippa fråga om

- Att vara aktiv på ett möte

- Att höra i telefonen, det är några av många vardagliga situationer som vi tycker är självklara.

 

Med nedsatt hörsel är det inte alltid lika självklart.

Med hörapparat ökar du din livskvalitet, ger dig själv en förbättrad lyssningssituation och möjlighet till ett aktivare liv.

 

Ställ dig själv frågan!

Finns det någon fördel med att inte prova hörapparat?

Mottagning Helsingborg

0735-02 70 95

Mottagning Höör

0732-34 51 72

Vår nya integritets- och sekretesspolicy träder i kraft från den 25 maj 2018. Klicka här för mer information.
© 2020 Audionomcentrum.