• Grey Facebook Icon

Din väg till Bättre hörsel!

Boka hörselundersökning idag!

En heltäckande hörselrehabilitering i tre steg.

1

Hörseltestet

Vid ett hörseltest får du lyssna på ljudsignaler. Testet är kliniskt och talar om på vilken nivå du kan uppfatta det svagaste ljudet.

 

Hörseltestet används som en grund för bedömning av vilken hörapparattyp och möjliga tillbehör som passar just dig med hänsyn till ditt behov och önskemål.

2

Utprovning

Vi strävar efter att du som användare ska få ett så optimalt utprovat hjälpmedel som möjligt.

Att du ska få ta del av och kunna använda de avancerade funktionerna som finns i hörapparater och dess tillbehör.

3

Utvärdering

Vi utvärderar och går igenom din upplevelse av ditt nya hjälpmedel.

Räcker hörapparaterna till? Behöver du komplettera med något tillbehör? Vilka krav kan man ställa på tekniken? Vilka förväntningar kan man ha? I vilken kondition är ditt öra? Är dina krav uppfyllda? Blev det som du förväntade dig?

Hos oss kan du            

  • Prova ut hörapparater och tillbehör samt tekniska hjälpmedel till hemmet.

  • Få tillpassat olika arbetshjälpmedel för t.ex. telefoni, möten eller konferenser där försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller din arbetsgivare kan vara uppdragsgivaren.

  • Få utprovat individuella hörselskydd för din fritid, jakt eller att använda i ditt arbete.

Vi erbjuder även

  • Konsultation

  • Föreläsning av legitimerad audionom kring hörsel och hörselhjälpmedel

  • Hörselscreening, skolbarnsmätningar

  • Audiogramtagning för olika intyg och flygcertifikat

  • Audiogramtagning för FHV

  • Service av hjälpmedel på vårdboende

  • Service och reparation av hörapparat och tillbehör

Hörapparat ökar livskvaliteten

- Att kunna delta i ett samtal

- Att uppfatta vad kollegerna säger kring lunchbordet

- Att höra vad barnbarnen säger

- Att slippa fråga om

- Att vara aktiv på ett möte

- Att höra i telefonen

Detta är några av många vardagliga situationer som vi tycker är självklara, men med nedsatt hörsel är det inte alltid lika självklart.

Med hörapparat ökar du din livskvalitet, ger dig själv en förbättrad lyssningssituation och möjlighet till ett aktivare liv.

 

Finns det någon fördel med att inte prova hörapparat?