top of page

Hörselhälsa

Nedsatt hörsel

I världen bor och lever 6,9 miljarder människor och av dessa har nästan en halv miljard människor en hörselnedsättning som påverkar deras liv och vardag enligt WHO.

Så om du har hörselnedsättning är du inte ensam.

Det finns ungefär 1,5 miljoner personer i Sverige med hörselnedsättning i alla åldrar och i alla delar av samhället och trots att hörselnedsättning är så pass vanligt dröjer det ca 10 år innan en person söker hjälp enligt Hörselskadades riksförbund.

AdobeStock_393291765.jpeg

Varför får man dålig hörsel?

 

Dina arvsanlag har betydelse för om och när du drabbas av hörselnedsättning i livet. Våra gener är ”programmerade” när det gäller känslighet för buller, ärftlighet och åldersförändring. Andra faktorer som påverkar vår hörsel kan vara läkemedel, sjukdom och fysisk skada.

Skador på våra hörselceller som sitter i den känsliga hörselsnäckan är den helt dominerande orsaken till hörselnedsättning som drabbar individer i alla åldrar.

Vilka hälsorisker kan påverka dig?

Det finns många samband mellan hörselnedsättning och försämrad hälsa.

Ljudmiljöer med störande bakgrundsljud i kombination med en hörselnedsättning kan leda till att vår hjärnas arbetsminne får felaktiga signaler att arbeta med, vilket i sin tur leder till svårigheter att analysera och uppfatta tal.

Hörselskadade i arbetslivet - Linköpings universitet (liu.se)

Det finns också tydliga kopplingar mellan hörselnedsättning och kognitiva problem, depression, trötthet och social isolering.

I dag forskas mycket på sambandet mellan hörsel och demens, man är inte klar ännu inte med denna forskning, men man är överens om att samband finns.

Annat som kan påverka är svårigheter att lokalisera och höra tal, musik eller varningssignaler som direkt kan få praktiska konsekvenser i vardagen.

Många av symtomen kommer smygande och det tar ofta tid innan man blir fullt medveten om konsekvenserna.

AdobeStock_63526063_edited.jpg
AdobeStock_110680490.jpeg

Vad kan du själv göra?

  • Söka hjälp tidigt

  • Använda hörselskydd i bullriga miljöer både på arbete och fritid

  • Söka kunskap och information

  • Testa din hörsel regelbundet

  • Tillskott av antioxidanter och vitaminer kan hjälpa dig att bibehålla god hörsel

  • Undvik nikotin

  • Kost med omega 3 förebygger hörselnedsättning

Vad kan vi på AudionomCentrum hjälpa dig med?

Öka din kunskap om hörselhälsa

Erbjuda hörselscreening

Rådgivning

Tidig hörselrehabilitering

Föreläsning

- om fler var medvetna om sambandet mellan hörselnedsättningar och vilka hälsorisker det medför skulle inte lika många vänta så lång tid innan man söker hjälp.

Fotolia_93380621_L.jpg

AudionomCentrum

Mottagning Helsingborg
073-502 70 95

Mottagning Höör
073-234 51 72

Vår nya integritets- och sekretesspolicy träder i kraft från den 25 maj 2018. Klicka här för mer information.
© 2024Audionomcentrum.
bottom of page