Hörselhälsa

Varför är det viktigt med god hörsel?

I världen bor och lever 6,9 miljarder människor och av dessa har nästan en halv miljard människor en hörselnedsättning som påverkar deras liv och vardag enligt WHO.

Så om du hör dåligt är du inte ensam.

Det finns ungefär 1,5 miljoner personer i Sverige med hörselnedsättning i alla åldrar och i alla delar av samhället och trots att hörselnedsättning är så pass vanligt dröjer det ca 10 år innan en person söker hjälp enligt Hörselskadades riksförbund.

Varför får man dålig hörsel?

 

Dina arvsanlag har betydelse för om och när vi drabbas av hörselnedsättning i livet. Våra gener är ”programmerade” när det gäller känslighet för buller, ärftlighet och åldersförändring. Andra faktorer som påverkar vår hörsel kan vara läkemedel, sjukdom och fysisk skada.

Skador på våra hörselceller som sitter i den känsliga hörselsnäckan är den helt dominerande orsaken till hörselnedsättning som drabbar individer i alla åldrar.

Vilka hälsorisker kan påverka dig?

Det finns många samband mellan hörselnedsättning och försämrad hälsa.

Ljudmiljöer med störande bakgrundsljud i kombination med en hörselnedsättning kan leda till att arbetsminnet får felaktiga signaler att arbeta med, vilket i sin tur leder till svårigheter att analysera och uppfatta tal.

Hörselskadade i arbetslivet - Linköpings universitet (liu.se)

Det finns också tydliga kopplingar mellan hörselnedsättning och kognitiva problem, depression, trötthet och socialisolering.

I dag forskas mycket på sambandet mellan hörsel och demens, man är inte klar ännu inte med denna forskning, men man är överens om att samband finns.

Annat som kan påverka är svårigheter att lokalisera och höra tal, musik eller varningssignaler som direkt kan få praktiska konsekvenser i vardagen.

Många av symtomen kommer smygande och det tar ofta tid innan man blir fullt medveten om konsekvenserna.

Vad kan du själv göra?

  • Söka hjälp tidigt

  • Använda hörselskydd i bullriga miljöer både på arbete och fritid

  • Söka kunskap och information

Vad kan vi på Audionomcentrum hjälpa dig med?

Vi behöver upplysa om vikten av god hörsel, om fler var medvetna om sambandet mellan hörselnedsättningar och vilka hälsorisker det medför skulle inte lika många vänta så lång tid innan man söker hjälp.

Öka din kunskap om hörselhälsa

Erbjuda hörselscreening

Rådgivning

Tidig hörselrehabilitering